SB 11.28.29

kuyogino ye vihitāntarāyair
manuṣya-bhūtais tridaśopasṛṣṭaiḥ
te prāktanābhyāsa-balena bhūyo
yuñjanti yogaṁ na tu karma-tantram
Překlad slovo od slova: 
ku-yoginaḥ — ti, kdo praktikují yogu bez úplného poznání; ye — kteří; vihita — oklamaní; antarāyaiḥ — překážkami; manuṣya-bhūtaiḥ — v podobĕ lidských bytostí (jejich příbuzných, žáků a podobnĕ); tridaśa — polobohy; upasṛṣṭaiḥ — poslanými; te — oni; prāktana — předchozího života; abhyāsa — nahromadĕných zásluh; balena — na základĕ; bhūyaḥ — znovu; yuñjanti — vĕnují se; yogam — duchovním činnostem; na — nikdy; tu — však; karma-tantram — zapletení plodonosného jednání.
Překlad: 
Nĕkdy zabrzdí pokrok nedokonalých transcendentalistů jejich připoutanost ke členům rodiny, žákům nebo jiným osobám, které za tím účelem poslali závistiví polobozi. Díky nahromadĕným zásluhám ale tito nedokonalí transcendentalisté znovu navážou na své praktikování yogy v příštím životĕ. Již nikdy neuváznou v síti plodonosného jednání.
Význam: 

VÝZNAM: Nĕkdy jsou sannyāsī a jiní duchovní učitelé svedeni lichotkami svých následovníků a žáků, které posílají polobozi, aby kladli překážky do cesty duchovním vůdcům, kteří nemají úplné duchovní poznání. Nĕkdy také brání v duchovním pokroku připoutanost k tĕlesným příbuzným. I když v tomto životĕ může nedokonalý transcendentalista poklesnout od praktikování yogy, v dalším životĕ bude pokračovat na základĕ svých nahromadĕných zásluh, jak o tom mluví Bhagavad-gītā. Slova na tu karma-tantram vyjadřují, že pokleslý transcendentalista nemusí procházet nižšími stádii plodonosného jednání a dospĕt k praxi yogy postupnĕ. Naopak okamžitĕ naváže v yoze tam, kde s ní přestal. Nemĕl by samozřejmĕ spoléhat na tuto záruku, ale mĕl by se snažit dosáhnout dokonalosti v tomto životĕ. Zvláštĕ sannyāsī by mĕli ze svých srdcí odstranit uzel chtíče a vyhnout se pádu do pasti v podobĕ lichotících následovníků či žákyní, jež posílají polobozi, aby odhalili takzvaného duchovního vůdce s nedokonalým poznáním o vĕdomí Kṛṣṇy.