SB 11.28.14

yathā hy apratibuddhasya
prasvāpo bahv-anartha-bhṛt
sa eva pratibuddhasya
na vai mohāya kalpate
Překlad slovo od slova: 
yathā — jako; hi — jistĕ; apratibuddhasya — pro toho, kdo se neprobudil; prasvāpaḥ — spánek; bahu — mnoho; anartha — nežádoucích zážitků; bhṛt — přinášející; saḥ — tentýž sen; eva — však; pratibuddhasya — pro toho, kdo se probudil; na — ne; vai — jistĕ; mohāya — zmatenost; kalpate — vytváří.
Překlad: 
Bĕhem snĕní osoba zažívá mnoho nežádoucích vĕcí, ale jakmile se probudí, není už tĕmito zážitky ve snu zmatená.
Význam: 

VÝZNAM: I osvobozená duše musí sledovat hmotné objekty, zatímco žije v tomto svĕtĕ. Jelikož je ale probuzená k vĕdomí Kṛṣṇy, chápe, že smyslové bolesti a radosti postrádají podstatu tak jako sny. Díky tomu není osvobozená duše zmatená iluzí.