SB 11.25.7

dharme cārthe ca kāme ca
yadāsau pariniṣṭhitaḥ
guṇānāṁ sannikarṣo 'yaṁ
śraddhā-rati-dhanāvahaḥ
Překlad slovo od slova: 
dharme — v náboženství; ca — a; arthe — v ekonomickém rozvoji; ca — a; kāme — v uspokojování smyslů; ca — a; yadā — když; asau — tato živá bytost; pariniṣṭhitaḥ — setrvává; guṇānām — kvalit přírody; sannikarṣaḥ — vzájemné mísení; ayam — tato; śraddhā — víra; rati — smyslový požitek; dhana — a bohatství; āvahaḥ — jež každá z nich přináší.
Překlad: 
Když se osoba oddává náboženství, ekonomickému rozvoji a uspokojování smyslů, pak víra, bohatství a smyslový požitek, které svými snahami získává, projevují vzájemné působení tří kvalit přírody.
Význam: 

VÝZNAM: Náboženství, ekonomický rozvoj a uspokojování smyslů jsou ve sféře vlivu kvalit přírody a víra, bohatství a požitek, kterých se jimi dosáhne, jasnĕ vyjevují konkrétní situaci osoby v rámci kvalit přírody.