SB 11.16.9

aham ātmoddhavāmīṣāṁ
bhūtānāṁ suhṛd īśvaraḥ
ahaṁ sarvāṇi bhūtāni
teṣāṁ sthity-udbhavāpyayaḥ
Překlad slovo od slova: 
aham — Já jsem; ātmā — Nadduše; uddhava — ó Uddhavo; amīṣām — tĕchto; bhūtānām — živých bytostí; su-hṛt — dobrodinec; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; aham — jsem; sarvāṇi bhūtāni — všechny bytosti; teṣām — jejich; sthiti — udržování; udbhava — stvoření; apyayaḥ — a zničení.
Překlad: 
Můj milý Uddhavo, Já jsem Nadduše všech živých bytostí, a proto jsem přirozenĕ jejich dobrodinec a nejvyšší vládce. Jako stvořitel, udržovatel a ničitel všech bytostí se od nich neliším.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Śrīdhara Svāmī poznamenává, že Osobnost Božství má se svými atributy ablativní a genitivní vztah. Jinými slovy, Pán se neliší ode všech živých bytostí, protože pocházejí z Nĕho a patří Mu. Podobné vysvĕtlení dal Pán Arjunovi v desáté kapitole Bhagavad-gīty (10.20), počínaje stejnými slovy, aham ātmā. I když popisuje své vnĕjší, hmotné atributy, Jeho postavení je vždy transcendentální a nehmotné. Tak jako živá duše v tĕle oživuje tĕlo, Pán svou svrchovanou energií oživuje všechny majestátní atributy ve vesmíru.