SB 10.90.39

na hy etasmin kule jātā
adhanā abahu-prajāḥ
alpāyuṣo 'lpa-vīryāś ca
abrahmaṇyāś ca jajñire
Překlad slovo od slova: 
na — ne; hi — vskutku; etasmin — v této; kule — rodinĕ; jātāḥ — rodící se; adhanaḥ — chudý; a-bahu — nemající mnoho; prajāḥ — dĕtí; alpa-āyuṣaḥ — žijící krátce; alpa — malá; vīryāḥ — jehož statečnost; ca — a; abrahmaṇyāḥ — neoddaný brāhmaṇské třídĕ; ca — a; jajñire — narodil se.
Překlad: 
Nikdo, kdo se narodil v této rodinĕ, nebyl chudý co do bohatství ani potomstva, nežil krátce, nebyl slabý či lhostejný k brāhmaṇské kultuře.