SB 10.88.31

śrī-śuka uvāca
evaṁ bhagavatā pṛṣṭo
vacasāmṛta-varṣiṇā
gata-klamo 'bravīt tasmai
yathā-pūrvam anuṣṭhitam
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; pṛṣṭaḥ — dotázaný; vacasā — slovy; amṛta — nektar; varṣiṇā — která pršela; gata — zmizelá; klamaḥ — jeho únava; abravīt — řekl; tasmai — Mu; yathā — jak; pūrvam — předtím; anuṣṭhitam — učinil.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī pravil: Když byl Vṛka takto dotázán Osobností Božství slovy, která se na nĕho řinula jako sladký nektar, cítil, že jeho únava je pryč. Popsal Pánu všechno, co učinil.