SB 10.84.35

karmaṇā karma-nirhāra
eṣa sādhu-nirūpitaḥ
yac chraddhayā yajed viṣṇuṁ
sarva-yajñeśvaraṁ makhaiḥ
Překlad slovo od slova: 
karmaṇā — konáním; karma — reakcí za minulé činy; nirhāraḥ — neutralizace; eṣaḥ — toto; sādhu — správnĕ; nirūpitaḥ — zjištĕno; yat — že; śraddhayā — s vírou; yajet — osoba má uctívat; viṣṇum — Viṣṇua; sarva — všech; yajña — obĕtí; īśvaram — Pána; makhaiḥ — védskými ohňovými obřady.
Překlad: 
(Mudrci řekli:) Dospĕlo se k jednoznačnému závĕru, že následky činů lze neutralizovat dalšími činy tehdy, když osoba koná védské obĕti, aby s upřímnou vírou uctívala Viṣṇua, Pána všech obĕtí.