SB 10.80.5

sūta uvāca
viṣṇu-rātena sampṛṣṭo
bhagavān bādarāyaṇiḥ
vāsudeve bhagavati
nimagna-hṛdayo 'bravīt
Překlad slovo od slova: 
sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī pravil; viṣṇu-rātena — Viṣṇurātou (Mahārājem Parīkṣitem); sampṛṣṭaḥ — jemuž byly položeny dobré otázky; bhagavān — mocný mudrc; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva; vāsudeve — v Pánu Vāsudevovi; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; nimagna — zcela pohroužené; hṛdayaḥ — jeho srdce; abravīt — promluvil.
Překlad: 
Sūta Gosvāmī pravil: Mocný mudrc Bādarāyaṇi poté, co mu král Viṣṇurāta položil tyto otázky, začal odpovídat se srdcem zcela pohrouženým v meditaci o Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi.