SB 10.8.43

itthaṁ vidita-tattvāyāṁ
gopikāyāṁ sa īśvaraḥ
vaiṣṇavīṁ vyatanon māyāṁ
putra-snehamayīṁ vibhuḥ
Překlad slovo od slova: 
ittham — takto; vidita-tattvāyām — když filozoficky pochopila pravdu o všem; gopikāyām — matce Yaśodě; saḥ — Nejvyšší Pán; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; vaiṣṇavīm — viṣṇumāyā či yogamāyā; vyatanot — rozvinul; māyām — yogamāyu; putra-sneha-mayīm — velice připoutaná ke svému synovi mateřskou láskou; vibhuḥ — Nejvyšší Pán.
Překlad: 
Milostí Pána matka Yaśodā pochopila skutečnou pravdu. Potom ji však nejvyšší vládce vlivem vnitřní energie, yogamāyi, znovu inspiroval, aby se pohroužila do intenzivní mateřské lásky ke svému synovi.
Význam: 

I když matka Yaśodā pochopila celou filozofii života, hned v dalším okamžiku byla vlivem yogamāyi přemožena láskou ke svému synovi. Myslela si, kdo by Kṛṣṇu ochránil, kdyby se o něho ona nestarala? Nedovedla uvažovat jinak, a proto na všechny své filozofické spekulace zapomněla. O tomto zapomnění Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura prohlásil, že bylo inspirováno yogamāyou (mohana-sādharmyān māyām). Materialisté jsou uchváceni mahāmāyou, zatímco oddaní jsou řízením duchovní energie okouzleni yogamāyou.