SB 10.8.16

eṣa vaḥ śreya ādhāsyad
gopa-gokula-nandanaḥ
anena sarva-durgāṇi
yūyam añjas tariṣyatha
Překlad slovo od slova: 
eṣaḥ — toto dítě; vaḥ — pro vás všechny; śreyaḥ — nejpříznivější; ādhāsyat — bude jednat dokonale příznivým způsobem; gopa-gokula-nandanaḥ — jako pasáček krav, narozený v rodině pastevce na území Gokuly; anena — díky Němu; sarva-durgāṇi — všechny strasti; yūyam — vy všichni; añjaḥ — snadno; tariṣyatha — překonáte.
Překlad: 
“Toto dítě bude vždy jednat ve váš prospěch, jen aby zvětšilo transcendentální blaženost pastevců Gokuly. A jedině Jeho milostí překonáte všechny nesnáze.”
Význam: 

Kṛṣṇa je nejlepším přítelem pastevců a krav. Proto je uctíván modlitbou namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca. Jeho zábavy v Gokule, Jeho dhāmu, jsou vždy příznivé pro brāhmaṇy a krávy. Zajistit kravám a brāhmaṇům veškeré pohodlí je Jeho první starostí. Péče o brāhmaṇy je ve skutečnosti druhotná-Jeho prvořadým zájmem je, aby bylo postaráno o krávy. Díky Jeho přítomnosti měli všichni lidé překonat všechny nesnáze a být neustále transcendentálně blažení.