SB 10.68.2

kauravāḥ kupitā ūcur
durvinīto 'yam arbhakaḥ
kadarthī-kṛtya naḥ kanyām
akāmām aharad balāt
Překlad slovo od slova: 
kauravāḥ — Kuruovci; kupitāḥ — rozhnĕvaní; ūcuḥ — pravili; durvinītaḥ — nevychovaný; ayam — tento; arbhakaḥ — chlapec; kadarthī-kṛtya — urážející; naḥ — nás; kanyām — dívku; akāmām — proti její vůli; aharat — unesl; balāt — násilím.
Překlad: 
Rozhnĕvaní Kuruovci pravili: Tento nevychovaný chlapec nás urazil tím, že násilím unesl naši neprovdanou dceru proti její vůli.