SB 10.6.35-36

pūtanā loka-bāla-ghnī
rākṣasī rudhirāśanā
jighāṁsayāpi haraye
stanaṁ dattvāpa sad-gatim
kiṁ punaḥ śraddhayā bhaktyā
kṛṣṇāya paramātmane
yacchan priyatamaṁ kiṁ nu
raktās tan-mātaro yathā
Překlad slovo od slova: 
pūtanā — Pūtanā, dokonalá Rākṣasī; loka-bāla-ghnī — která s oblibou zabíjela lidské děti; rākṣasī — démonice; rudhira-aśanā — dychtící po krvi; jighāṁsayā — s touhou zabít Kṛṣṇu (jelikož byla plná zášti vůči Kṛṣṇovi a dostala tento pokyn od Kaṁsy); api — přesto; haraye — Nejvyšší Osobnosti Božství; stanam — svůj prs; dattvā — poté, co nabídla; āpa — získala; sat-gatim — nejvznešenější duchovní postavení; kim — co říci o; punaḥ — znovu; śraddhayā — s vírou; bhaktyā — oddaností; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; paramātmane — který je nejvyšší osobou; yacchan — nabízející; priya-tamam — nejmilejší; kim — něco; nu — vskutku; raktāḥ — spřízněné osoby; tat-mātaraḥ — Kṛṣṇovy milující matky (dávající milovanému dítěti pít ze svých prsů); yathā — přesně jako.
Překlad: 
Pūtanā stále dychtila po krvi lidských dětí a s touto touhou přišla Kṛṣṇu zabít. Jelikož však dala Pánu pít ze svého prsu, získala to nejlepší, čeho lze dosáhnout. Co potom říci o ženách, které ke Kṛṣṇovi cítily přirozenou oddanost a mateřskou lásku a nechávaly Ho pít ze svých prsů nebo Mu dávaly to, co měl velmi rád, tak jako matka obdarovává své dítě?
Význam: 

Pūtanā necítila ke Kṛṣṇovi náklonnost, ale naopak zášť a chtěla Ho zabít. Jelikož Mu však dala pít ze svého prsu, bez ohledu na to zda vědomě či nevědomě, dosáhla nejvyššího životního úspěchu. Dary, jež Kṛṣṇovi nabízejí oddaní, kteří jsou k Němu poutáni rodičovskou láskou, jsou ale vždy upřímné. Matka své dítě obdarovává ráda, s láskou a náklonností, beze stopy zášti. Nyní tedy můžeme porovnávat. Jestliže Pūtanā, která něco dala Kṛṣṇovi bez citu a se záští, mohla dosáhnout tak vznešeného postavení v duchovním životě, co teprve matka Yaśodā a ostatní gopī, které Kṛṣṇovi sloužily s takovou láskou a obětovaly vše pro Jeho uspokojení? Ty automaticky dosáhly nejvyšší dokonalosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto dával lásku gopī v mateřském či milostném vztahu za příklad nejvyšší dokonalosti v životě (ramyā kācid upāsanā vrajavadhū-vargeṇa yā kalpitā).