SB 10.55.8

sā ca kāmasya vai patnī
ratir nāma yaśasvinī
patyur nirdagdha-dehasya
dehotpattim pratīkṣatī
nirūpitā śambareṇa
sā sūdaudana-sādhane
kāmadevaṁ śiśuṁ buddhvā
cakre snehaṁ tadārbhake
Překlad slovo od slova: 
— ona; ca — a; kāmasya — Amora; vai — ve skutečnosti; patnī — manželka; ratiḥ nama — jménem Rati; yaśasvinī — slavná; patyuḥ — jejího manžela; nirdagdha — spálené na popel; dehasya — jehož tĕlo; deha — tĕla; utpattim — získání; pratīkṣatī — čekající na; nirūpitā — určená; śambareṇa — Śambarou; — ona; sūda-odana — zeleniny a rýže; sādhane — k přípravĕ; kāma-devam — jako Amora; śiśum — dítĕ; buddhvā — jež poznala; cakre — vyvinula; sneham — lásku; tadā — potom; arbhake — k dítĕti.
Překlad: 
Māyāvatī byla ve skutečnosti Amorova slavná manželka Rati. Zatímco čekala, až její manžel získá nové tĕlo – poté, co bylo jeho předchozí spáleno – Śambara ji nechal připravovat zeleninu a rýži. Māyāvatī poznala, že toto nemluvnĕ je ve skutečnosti Kāmadeva, a tak se do Nĕho zamilovala.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje tento příbĕh takto: Když bylo Amorovo tĕlo spáleno na popel, Rati uctívala Pána Śivu, aby pro Amora získala jiné tĕlo. Śiva rozpoznal Śambaru, který si také přišel pro požehnání, jako prvního a řekl mu: „Nyní bys mĕl požádat o své požehnání.“ Śambara, jehož se při spatření Rati zmocnil chtíč, odpovĕdĕl, že chce jako požehnání ji, a Śiva mu vyhovĕl. Pán Śiva potom utĕšil vzlykající Rati slovy: „Jdi s ním a právĕ v jeho domĕ dosáhneš toho, po čem toužíš.“ Rati pak zmátla Śambaru svou mocí klamu, přijala jméno Māyāvatī a zůstala nedotčena v jeho domĕ.