SB 10.50.18

tava rāma yadi śraddhā
yudhyasva dhairyam udvaha
hitvā vā mac-charaiś chinnaṁ
dehaṁ svar yāhi māṁ jahi
Překlad slovo od slova: 
tava — Tvoje; rāma — ó Balarāmo; yadi — pokud; śraddhā — důvĕra; yudhyasva — bojovat; dhairyam — odvahu; udvaha — dodej si; hitvā — poté, co opustíš; — buď; mat — mými; śaraiḥ — šípy; chinnam — rozsekané na kusy; deham — Tvé tĕlo; svaḥ — na nebesa; yāhi — jdi; mām — (anebo) mĕ; jahi — zabij.
Překlad: 
Ty, Rāmo, by sis mĕl dodat odvahy a bojovat se mnou, pokud si myslíš, že to dokážeš. Buď opustíš tĕlo, rozsekané na kusy mými šípy, a tak dosáhneš nebe, anebo mĕ zabiješ.
Význam: 

VÝZNAM: Podle ācāryi Śrīdhara Svāmīho Jarāsandha tušil, že tĕlo Pána Balarāmy je nezničitelné, a tak předložil zřejmĕ praktičtĕjší alternativu  –  že Balarāma zabije Jarāsandhu.