SB 10.34.17

brahma-daṇḍād vimukto 'haṁ
sadyas te 'cyuta darśanāt
yan-nāma gṛhṇann akhilān
śrotṝn ātmānam eva ca
sadyaḥ punāti kiṁ bhūyas
tasya spṛṣṭaḥ padā hi te
Překlad slovo od slova: 
brahma — brāhmaṇů; daṇḍāt — od trestu; vimuktaḥ — osvobozený; aham — jsem; sadyaḥ — okamžitĕ; te — na Tebe; acyuta — ó Pane, který nikdy neklesáš; darśanāt — pohledem; yat — jehož; nāma — jméno; gṛhṇan — zpívající; akhilān — všechny; śrotṝn — posluchače; ātmānam — sám sebe; eva — vskutku; ca — také; sadyaḥ — okamžitĕ; punāti — očišťuje; kim bhūyaḥ — oč více potom; tasya — Jeho; spṛṣṭaḥ — dotknutý; padā — nohou; hi — vskutku; te — Tvou.
Překlad: 
Ó Pane, který nikdy neklesáš, pouhý pohled na Tebe mĕ okamžitĕ osvobodil od kletby brāhmaṇů. Každý, kdo zpívá Tvé jméno, očišťuje všechny, kdo slyší jeho zpĕv, stejnĕ jako i sám sebe. Oč prospĕšnĕjší je potom dotek Tvých lotosových nohou?