SB 10.31.4

na khalu gopīkā-nandano bhavān
akhila-dehinām antarātma-dṛk
vikhanasārthito viśva-guptaye
sakha udeyivān sātvatāṁ kule
Překlad slovo od slova: 
na — ne; khalu — vskutku; gopikā — gopī, Yaśody; nandanaḥ — syn; bhavān — Ty, vznešený; akhila — všech; dehinām — vtĕlených živých bytostí; antaḥ-ātma — vnitřního vĕdomí; dṛk — pozorovatel; vikhanasā — Pána Brahmy; arthitaḥ — kvůli modlitbám; viśva — vesmíru; guptaye — pro záchranu; sakhe — ó příteli; udeyivān — zjevil ses; sātvatām — Sātvatů; kule — v dynastii.
Překlad: 
Ty ve skutečnosti nejsi synem gopī Yaśody, ó příteli, ale jsi vnitřním svĕdkem v srdcích všech vtĕlených duší. Pán Brahmā se k Tobĕ modlil, abys přišel zachránit vesmír, a proto ses nyní zjevil v dynastii Sātvatů.
Význam: 

VÝZNAM: Zde gopī chtĕjí říct: „Sestoupil jsi, abys ochránil celý vesmír, tak jak můžeš přehlížet své oddané?“