SB 10.3.25

naṣṭe loke dvi-parārdhāvasāne
mahā-bhūteṣv ādi-bhūtaṁ gateṣu
vyakte 'vyaktaṁ kāla-vegena yāte
bhavān ekaḥ śiṣyate 'śeṣa-saṁjñaḥ
Překlad slovo od slova: 
naṣṭe — po zničení; loke — vesmírného projevu; dvi-parārdha-avasāne — po mnoha miliónech let (na konci života Brahmy); mahā-bhūteṣu — když pět základních prvků (země, voda, oheň, vzduch a éter); ādi-bhūtam gateṣu — vstoupí do subtilních prvků umožňujících smyslové vnímání; vyakte — když vše projevené; avyaktam — do neprojeveného; kāla-vegena — silou času; yāte — vstoupí; bhavān — Ty, Pane; ekaḥ — jediný; śiṣyate — zůstáváš; aśeṣa-saṁjñaḥ — tatáž osoba s různými jmény.
Překlad: 
“Po mnoha miliónech let, v době zničení vesmíru, když je vše, projevené i neprojevené, zničeno silou času, vstupuje pět hrubohmotných prvků do jemnohmotné sféry a projevené kategorie vstupují do neprojevené podstaty. Tehdy Ty jediný zůstáváš a jsi známý pod jménem Ananta Śeṣa-nāga.”
Význam: 

V době zničení vstupuje pět hrubohmotných prvků-země, voda, oheň, vzduch a éter-do mysli, inteligence a falešného ega (ahaṅkāra) a celý vesmírný projev vstupuje do duchovní energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který jediný zůstává jako původ všeho. Proto je Pán známý pod jménem Śeṣa-nāga, Ādi-puruṣa a mnoha dalšími.

Devakī se tedy modlila: “Po mnoha miliónech let, když Pán Brahmā dospěje ke konci svého života, nastává zničení vesmírného projevu. Pět prvků-země, voda, oheň, vzduch a éter-tehdy vstupuje do mahat-tattvy. Ta pak silou času vstoupí do neprojevené celkové hmotné energie, jež vstupuje do energetického zdroje, pradhāny, a ta vstupuje do Tebe. Po zničení celého vesmírného projevu tedy zůstáváš jen Ty se svým transcendentálním jménem, podobou, vlastnostmi a vším, co k Tobě náleží.

Můj Pane, s úctou se Ti klaním, neboť jsi vládcem celkové energie a konečným zdrojem hmotné přírody. Můj Pane, celý vesmírný projev podléhá času, počínaje okamžikem a délkou celého roku konče. Všichni jednají pod Tvým vedením. Ty jsi původním vládcem všeho a zdrojem všech mocných energií.”