SB 10.2.9

athāham aṁśa-bhāgena
devakyāḥ putratāṁ śubhe
prāpsyāmi tvaṁ yaśodāyāṁ
nanda-patnyāṁ bhaviṣyasi
Překlad slovo od slova: 
atha — proto; aham — Já; aṁśa-bhāgena — svou úplnou expanzí; devakyāḥ — Devakī; putratām — syn; śubhe — ó dokonale příznivá Yogamāyo; prāpsyāmi — stanu se; tvam — ty; yaśodāyām — v lůně matky Yaśody; nanda-patnyām — manželky Nandy Mahārāje; bhaviṣyasi — také se zjevíš.
Překlad: 
“Ó dokonale příznivá Yogamāyo, potom se Já zjevím se svými šesti úplnými vznešenými atributy jako syn Devakī a ty se zjevíš jako dcera matky Yaśody, královny Mahārāje Nandy.”
Význam: 

Slovo aṁśa-bhāgena je v tomto verši důležité. V Bhagavad-gītě (10.42) Pán říká:

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

“K čemu ti však, Arjuno, bude všechno toto podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji a udržuji celý tento vesmír.” Vše je částí energie Nejvyššího Pána. Při zjevení Pána Kṛṣṇy v lůně Devakī hrál svou roli také Brahmā, neboť na břehu oceánu mléka žádal Nejvyššího Pána, aby sestoupil. Svou roli hrál i Baladeva, první expanze Boha, a rovněž Yogamāyā, která se zjevila jako dcera matky Yaśody. To znamená, že jīva-tattva, viṣṇu-tattva i śakti-tattva jsou zahrnuty v Nejvyšší Osobnosti Božství, a když se Kṛṣṇa zjeví, přichází se všemi svými částmi. V předchozích verších bylo popsáno, že Yogamāyā dostala za úkol přivést Saṅkarṣaṇa neboli Baladevu z lůna Devakī do lůna Rohiṇī, což pro ni byl velice těžký úkol. Přirozeně nevěděla, jak by to mohla dokázat. Proto ji Kṛṣṇa oslovil śubhe, nositelko přízně, a řekl: “Buď požehnána! Vezmi si sílu ode Mne a s ní to dokážeš!” Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství kdokoliv dokáže cokoliv, neboť Pán je přítomný ve všem, všechny věci jsou Jeho nedílnými částmi (aṁśa-bhāgena) a zvětšují se či zmenšují v závislosti na Jeho svrchované vůli. Balarāma byl pouze o patnáct dní starší než Kṛṣṇa. Díky Kṛṣṇovu požehnání se Yogamāyā stala dcerou matky Yaśody, ale zásahem svrchované vůle se nemohla těšit rodičovské lásce svého otce a matky. Zato Kṛṣṇa se radoval z rodičovské lásky matky Yaśody a Nandy, i když se ve skutečnosti z lůna matky Yaśody nenarodil. Díky Kṛṣṇovu požehnání bylo možné, aby Yogamāyā získala slávu jako dcera matky Yaśody, která se díky Jeho požehnání proslavila také. Yaśodā znamená “ta, jež přináší slávu”.