SB 10.16.1

śrī-śuka uvāca
vilokya dūṣitāṁ kṛṣṇāṁ
kṛṣṇaḥ kṛṣṇāhinā vibhuḥ
tasyā viśuddhim anvicchan
sarpaṁ tam udavāsayat
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; vilokya — když vidĕl; dūṣitām — znečištĕnou; kṛṣṇām — řeku Yamunu; kṛṣṇaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; kṛṣṇa-ahinā — černým hadem; vibhuḥ — všemocný Pán; tasyāḥ — řeky; viśuddhim — očištĕní; anvicchan — přející si; sarpam — hada; tam — toho; udavāsayat — poslal pryč.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, vidĕl, že řeku Yamunu znečistil černý had Kāliya, přál si ji očistit, a proto z ní hada vyhnal.