SB 10.12.38

naitad vicitraṁ manujārbha-māyinaḥ
parāvarāṇāṁ paramasya vedhasaḥ
agho 'pi yat-sparśana-dhauta-pātakaḥ
prāpātma-sāmyaṁ tv asatāṁ sudurlabham
Překlad slovo od slova: 
na — ne; etat — toto; vicitram — je úžasné; manuja-arbha-māyinaḥ — Kṛṣṇy, jenž se zjevil jako syn Nandy Mahārāje a Yaśody ze soucitu s nimi; para-avarāṇām — všech příčin a následků; paramasya vedhasaḥ — nejvyššího stvořitele; aghaḥ api — i Aghāsura; yat-sparśana — díky letmému setkání s Ním; dhauta-pātakaḥ — byl zbaven všeho znečištění hmotné existence; prāpa — bylo mu dáno; ātma-sāmyam — tělo, jaké má Nārāyaṇa; tu — ale; asatām sudurlabham — jež znečištěné duše nemohou nikdy získat (ale milostí Nejvyššího Pána je možné všechno).
Překlad: 
Kṛṣṇa je příčina všech příčin. Všechny příčiny a následky v hmotném světě, významnější i ty méně významné, jsou stvořeny Nejvyšším Pánem, původním vládcem. Když se Kṛṣṇa zjevil jako syn Nandy Mahārāje a Yaśody, učinil tak ze své bezpříčinné milosti. Nebylo tedy pro Něho na tom, že projevil svůj neomezený majestát, nic úžasného. Jeho milost byla tak velká, že dokonce i Aghāsura, nejhříšnější darebák, se mohl stát jedním z Jeho společníků a dosáhnout sārūpya-mukti, což je pro hmotně znečištěné osoby nedosažitelné.
Význam: 

Slovo māyā se rovněž používá v souvislosti s láskou. Z lásky neboli māyi je otec laskavý ke svému dítěti. Slovo māyinaḥ tedy vyjadřuje, že Kṛṣṇa se z lásky zjevil jako syn Nandy Mahārāje a v podobě lidského dítěte (manujārbha). Kṛṣṇa je příčina všech příčin. Je stvořitelem příčiny a následku a nejvyšším vládcem. Nic pro Něho není nemožné. Umožnit dokonce i takové živé bytosti, jako byl Aghāsura, osvobození sārūpya-mukti tedy pro Kṛṣṇu nebylo vůbec nic úžasného. Kṛṣṇa se bavil tím, že se svými společníky vstoupil do Aghāsurovy tlamy. Když byl tedy Aghāsura tímto stykem prostřednictvím hry, které existují v duchovním světě, zbaven všeho znečištění, dosáhl milostí Kṛṣṇy sārūpya-mukti a vimukti. Pro Kṛṣṇu na tom nebylo vůbec nic úžasného.