SB 10.10.42

tad gacchataṁ mat-paramau
nalakūvara sādanam
sañjāto mayi bhāvo vām
īpsitaḥ paramo 'bhavaḥ
Překlad slovo od slova: 
tat gacchatam — nyní se můžete oba vrátit; mat-paramau — přijímající Mě za nejvyšší cíl života; nalakūvara — ó Nalakūvaro a Maṇigrīvo; sādanam — do svého domova; sañjātaḥ — nasyceni; mayi — Mně; bhāvaḥ — oddanou službou; vām — vámi; īpsitaḥ — jež byla vytoužena; paramaḥ — nejvyšší, neustále zaměstnávající všechny smysly; abhavaḥ — z níž se neklesá do hmotné existence.
Překlad: 
“Ó Nalakūvaro a Maṇigrīvo, nyní se můžete oba vrátit domů. Jelikož chcete být stále pohrouženi v oddané službě Mně, splní se vám vaše touha vyvinout lásku ke Mně a již nikdy z této úrovně nepoklesnete.”
Význam: 

Nejvyšší dokonalostí života je dospět na úroveň oddané služby a vždy jednat jako oddaný. Nalakūvara a Maṇigrīva to pochopili a přáli si této úrovně dosáhnout a Nejvyšší Pán jim požehnal splněním jejich transcendentální touhy.