SB 10.10.23

śrī-śuka uvāca
evam uktvā sa devarṣir
gato nārāyaṇāśramam
nalakūvara-maṇigrīvāv
āsatur yamalārjunau
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī hovořil dále; evam uktvā — když toto pravil; saḥ — on; devarṣiḥ — největší světec, Nārada; gataḥ — odešel; nārāyaṇa-āśramam — do svého āśramu, zvaného Nārāyaṇa-āśram; nalakūvara — Nalakūvara; maṇigrīvau — a Maṇigrīva; āsatuḥ — zůstali tam, aby se z nich staly; yamala-arjunau — dva arjunové stromy.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté, co velký světec, Devarṣi Nārada, takto promluvil, vrátil se do svého āśramu zvaného Nārāyaṇa-āśram a Nalakūvara a Maṇigrīva se stali dvěma arjunovými stromy.
Význam: 

Arjunové stromy je dodnes možné najít v mnoha lesích a kardiologové používají jejich kůru k přípravě léků na srdeční potíže. To znamená, že i když jsou to stromy, jsou obtěžovány tím, že je z nich loupána kůra pro lékařské účely.