SB 1.9.9

tān sametān mahā-bhāgān
upalabhya vasūttamaḥ
pūjayām āsa dharma-jño
deśa-kāla-vibhāgavit
Překlad slovo od slova: 
tān — -ti všichni; sametān — -shromáždění; mahā-bhāgān — -všichni velice mocní; upalabhya — -obdrželi; vasu-uttamaḥ — -nejlepší mezi Vasuy (Bhīṣmadeva); pūjayām āsa — -uvítal; dharma-jñaḥ — -ten, kdo zná náboženské zásady; deśa — -místo; kāla — -čas; vibhāga-vit — -ten, kdo ví, jak se zachovat podle místa a času.
Překlad: 
Bhīṣmadeva, nejlepší z osmi Vasuů, přijal a uvítal všechny velké a mocné mudrce, kteří se tam shromáždili, jelikož dokonale znal všechny náboženské zásady s ohledem na místo a čas.
Význam: 

Zkušení religionisté vědí, jak dokonale upravit náboženské zásady podle místa a času. Všichni velcí ācāryové, náboženští kazatelé či reformátoři světa uskutečnili svá poslání přizpůsobením náboženských zásad podle času a místa. V různých částech světa panuje různé podnebí a podmínky, a chce-li někdo vyplnit svou povinnost a kázat Boží poselství, musí velice dobře vědět, jak vše přizpůsobit podle místa a času. Bhīṣmadeva byl jednou z dvanácti velkých autorit při kázání kultu oddané služby, a proto věděl, jak přijmout a uvítat všechny mocné mudrce, kteří přišli ze všech končin vesmíru a shromáždili se u jeho smrtelného lože. Jistě pro něho nebylo možné, aby je uvítal a přijal fyzicky, neboť za prvé nebyl ve svém domě a za druhé to nedovoloval jeho zdravotní stav. Mysl měl však stále jasnou a mohl srdečnými slovy vyjádřit své pocity a náležitě tak přijmout každého. Osobní povinnosti lze plnit činností těla, mysli a slov. Bhīṣma dobře věděl, jak všeho použít na správném místě, a nečinilo mu proto potíže přijmout mudrce přesto, že byl tělesně nezpůsobilý.