SB 1.9.3

bhagavān api viprarṣe
rathena sa-dhanañjayaḥ
sa tair vyarocata nṛpaḥ
kuvera iva guhyakaiḥ
Překlad slovo od slova: 
bhagavān — -Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa); api — -také; vipra-ṛṣe — -ó mudrci mezi brāhmaṇy; rathena — -na voze; sa-dhanañjayaḥ — -s Dhanañjayou (Arjunou); saḥ — -On; taiḥ — -jimi; vyarocata — -vypadal velice aristokraticky; nṛpaḥ — král (Yudhiṣṭhira); kuvera — -Kuvera, pokladník polobohů; iva — -jako; guhyakaiḥ — -společníci nazývaní Guhyakové.
Překlad: 
Ó mudrci mezi brāhmaṇy, následoval je také Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, sedící na voze s Arjunou. Král Yudhiṣṭhira proto vypadal velice aristokraticky — jako Kuvera obklopený svými společníky (Guhyaky).
Význam: 

Pán Śrī Kṛṣṇa chtěl, aby Pāṇḍuovci předstoupili před Bhīṣmadeva v co největším aristokratickém lesku, aby se ještě před smrtí mohl potěšit pohledem na jejich štěstí. Kuvera je nejbohatší ze všech polobohů a král Yudhiṣṭhira v této situaci vypadal jako on (Kuvera), protože procesí společně se Śrī Kṛṣṇou plně odpovídalo majestátu krále Yudhiṣṭhira.