SB 1.7.26

kim idaṁ svit kuto veti
deva-deva na vedmy aham
sarvato mukham āyāti
tejaḥ parama-dāruṇam
Překlad slovo od slova: 
kim — co je; idam — toto; svit — přichází; kutaḥ — odkud; iti — buď; deva-deva — ó Pane pánů; na — ne; vedmi — vím; aham — já; sarvataḥ — všude kolem; mukham — směry; āyāti — přichází z; tejaḥ — zář; parama — velice; dāruṇam — nebezpečná.
Překlad: 
Ó Pane pánů, proč se všude kolem nás šíří tato nebezpečná zář? Odkud přichází? Nemohu to pochopit.
Význam: 

Nežli někdo s čímkoliv přijde za Osobností Božství, nejdříve musí přednést uctivé modlitby. To je předepsaný postup, a Śrī Arjuna, přestože byl důvěrným přítelem Pána, se této metody pro poučení ostatních drží.