SB 1.6.14

pariśrāntendriyātmāhaṁ
tṛṭ-parīto bubhukṣitaḥ
snātvā pītvā hrade nadyā
upaspṛṣṭo gata-śramaḥ
Překlad slovo od slova: 
pariśrānta — unavený; indriya — tělesně; ātmā — mentálně; aham — já; tṛṭ-parītaḥ — žíznivý; bubhukṣitaḥ — a hladový; snātvā — vykoupal se; pītvā — pil vodu; hrade — v jezeře; nadyāḥ — z řeky; upaspṛṣṭaḥ — ve styku s; gata — úleva od; śramaḥ — únava.
Překlad: 
Tímto putováním jsem se cítil unaven na těle i na mysli, a měl jsem žízeň a hlad. Vykoupal jsem se tedy v říční zátoce a napil jsem se vody. Styk s vodou mne osvěžil a smyl moji únavu.
Význam: 

Putující mnich může své tělesné potřeby — žízeň a hlad—uspokojit prostřednictvím přírodních darů a nemusí žebrat u dveří hospodářů. Potulný mnich nechodí do domů hospodářů žebrat, ale duchovně je osvítit.