New version available here: vedabase.io

SB 1.3.11

ṣaṣṭham atrer apatyatvaṁ
vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā
ānvīkṣikīm alarkāya
prahlādādibhya ūcivān
Překlad slovo od slova: 
ṣaṣṭham — šestý; atreḥ — z Atri; apatyatvam — synovství; vṛtaḥ — byl modlitbami zván; prāptaḥ — obdržen; anasūyayā — Anasūyou; ānvīkṣikīm — na námět transcendence; alarkāya — Alarkovi; prahlāda-ādibhyaḥ — Prahlādovi a jiným; ūcivān — rozprávěl.
Překlad: 
Šestou inkarnací puruṣi byl syn mudrce Atriho. Narodil se z lůna Anasūyi, která si ve svých modlitbách přála inkarnaci. Rozprávěl Alarkovi, Prahlādovi a jiným (Yaduovi, Haihayovi atd.) o věci transcendence.
Význam: 

Pán se zjevil jako Dattātreya, syn Atriho Ṛṣiho a Anasūyi. Příběh narození Dattātreyi, Pánovy inkarnace zde uvedené, je vylíčen v Brahmāṇḍa Purāṇě v souvislosti s příběhem o oddané choti. Anasūyā, žena Atriho Ṛṣiho, se modlila k Brahmovi, Viṣṇuovi a Śivovi: “Moji bozi, jste-li se mnou spokojeni a chcete-li, abych vás požádala o nějaké požehnání, pak vás prosím, abyste se všichni tři spojili a stali se mým synem.” Božstva této žádosti vyhověla a Dattātreya, jejich Boží inkarnace, se přičinil o šíření filozofického učení a nauky o duši. Předal toto učení zejména Alarkovi, Prahlādovi, Yaduovi, Haihayovi atd.