SB 1.19.30

sa saṁvṛtas tatra mahān mahīyasāṁ
brahmarṣi-rājarṣi-devarṣi-saṅghaiḥ
vyarocatālaṁ bhagavān yathendur
graharkṣa-tārā-nikaraiḥ parītaḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — Śrī Śukadeva Gosvāmī; saṁvṛtaḥ — obklopen; tatra — tam; mahān — velkými; mahīyasām — z největších; brahmarṣi — světec mezi brāhmaṇy; rājarṣi — světec mezi králi; devarṣi — světec mezi polobohy; saṅghaiḥ — v jejich shromáždění; vyarocata — hoden; alam — schopný; bhagavān — mocný; yathā — jako; induḥ — Měsíc; graha — planety; ṛkṣa — nebeská tělesa; tārā — hvězdy; nikaraiḥ — v jejich společnosti; parītaḥ — obklopen.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmīho pak obklopili svatí mudrci a polobozi stejně jako Měsíc obklopují hvězdy, planety a jiná nebeská tělesa. Jeho přítomnost byla oslňující a všichni mu vzdávali úctu.
Význam: 

Na velkém shromáždění svatých osobností byl brahmarṣi Vyāsadeva, devarṣi Nārada, velký vládce kṣatriyských králů Paraśurāma atd. Někteří z nich byli mocnými inkarnacemi Pána. Śukadeva Gosvāmī nebyl ani brahmarṣi, ani rājarṣi či devarṣi a nebyl ani inkarnací jako Nārada, Vyāsa či Paraśurāma. Přesto se mu dostávalo více úcty než všem ostatním. To znamená, že oddaný Pána je ve světě více ctěn než Pán Samotný. Nikdy bychom proto neměli snižovat důležitost oddaného jako byl Śukadeva Gosvāmī.