SB 1.16.8

na kaścin mriyate tāvad
yāvad āsta ihāntakaḥ
etad-arthaṁ hi bhagavān
āhūtaḥ paramarṣibhiḥ
aho nṛ-loke pīyeta
hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ
Překlad slovo od slova: 
na — ne; kaścit — někdo; mriyate — zemře; tāvat — tak dlouho; yāvat — dokud; āste — je přítomen; iha — zde; antakaḥ — ten, kdo způsobí konec života; etat — tato; artham — příčina; hi — jistě; bhagavān — zástupce Pána; āhūtaḥ — pozván; parama-ṛṣibhiḥ — velkými mudrci; aho — běda; nṛ-loke — v lidské společnosti; pīyeta — nechť pijí; hari-līlā — transcendentální zábavy Pána; amṛtam — nektar pro věčný život; vacaḥ — vyprávění.
Překlad: 
Dokud je Yamarāja, který si přijde jako smrt pro každého, přítomný zde, nikdo nezahyne. Velcí mudrci pozvali vládce smrti Yamarāje, který je zástupcem Pána. Živé bytosti, které jsou v jeho sevření, by měly využít příležitosti a naslouchat nesmrtelnému nektaru v podobě tohoto vyprávění o transcendentálních zábavách Pána.
Význam: 

Každému člověku se příčí vyhlídka smrti, ale nikdo neví, jak se jí vyhnout. Nejjistějším způsobem, jak se vyhnout smrti, je zvyknout si naslouchat nektarovým zábavám Pána, jak jsou systematicky vyprávěny ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Zde se tedy radí, aby každá živá bytost, která si přeje osvobození od smrti, začala žít tímto způsobem, jak doporučují ṛṣiové vedení Śaunakou.