New version available here: vedabase.io

SB 1.13.45

tasmāj jahy aṅga vaiklavyam
ajñāna-kṛtam ātmanaḥ
kathaṁ tv anāthāḥ kṛpaṇā
varteraṁs te ca māṁ vinā
Překlad slovo od slova: 
tasmāt — proto; jahi — zanech; aṅga — ó králi; vaiklavyam — mentálních starostí; ajñāna — nevědomost; kṛtam — kvůli; ātmanaḥ — tvoje; katham — jak; tu — ale; anāthāḥ — bezmocní; kṛpaṇāḥ — ubozí tvorové; varteran — budou moci přežít; te — oni; ca — také; mām — mne; vinā — bez.
Překlad: 
Proto zanech svých starostí, které plynou z neznalosti vlastního já. Přemýšlíš teď o tom, jak mohou ta bezmocná ubohá stvoření existovat bez tebe.
Význam: 

Když si myslíme, že naši přátelé a příbuzní jsou bezmocní a závisejí na nás, je to pouze dílem nevědomosti. Každému živému tvorovi se řízením Nejvyššího Pána dostává veškeré ochrany podle postavení, které získal v hmotném světě. Pán je známý jako bhūta-bhṛt neboli ten, který dává ochranu všem živým bytostem. Člověk má pouze plnit své povinnosti, jelikož nikdo jiný než Nejvyšší Pán nemůže nikoho druhého ochránit. To je jasněji vysvětleno v následujícím verši.