New version available here: vedabase.io

SB 1.1.16

ko vā bhagavatas tasya
puṇya-ślokeḍya-karmaṇaḥ
śuddhi-kāmo na śṛṇuyād
yaśaḥ kali-malāpaham
Překlad slovo od slova: 
kaḥ — kdo; — raději; bhagavataḥ — Pána; tasya — Jeho; puṇya — chvályhodné; śloka-īḍya — hoden uctívání modlitbami; karmaṇaḥ — činy; śuddhi-kāmaḥ — přát si vysvobození ze všech hříchů; na — ne; śṛṇuyāt — slyší; yaśaḥ — sláva; kali — ve věku svárů; mala-apaham — prostředek k posvěcení.
Překlad: 
Je snad někdo v tomto světě, kdo touží po vysvobození od neřestí, které s sebou nese věk svárů, a nechce přitom slyšet o ctnostné slávě Pána?
Význam: 

Věk Kali je velice špatný, hlavně proto, že v tomto věku stále dochází ke svárům. I pro nepatrné nedorozumění dochází k obrovským bitvám, neboť Kali-yuga je nasycená neřestnými zvyky. Avšak ti, kteří se zaměstnávají v oddané službě Pánu, kteří nikterak netouží po zveličování sebe sama a jsou osvobozeni od vlivu plodonosné práce a suché filozofické spekulace, jsou schopni odcizení tohoto složitého věku uniknout. Vůdci lidstva usilují o mír a o přátelství. O snadné metodě naslouchání příběhům o slávě Pána však nemají ani ponětí. Naopak se snaží propagaci této slávy zastavit. Ve své nestoudnosti dokonce existenci Pána zapírají. Každoročně připravují ve jménu sekularizace nové a nové návrhy. Tyto tzv. pokrokové návrhy jsou však nepřekonatelným vlivem hmotné přírody Pána (navzdory všem pokusům je prosadit) pokaždé zmařeny. Protože jsou tito vůdci zaslepení, nechápou, že jejich pokusy o mír a přátelství jsou prostě neúspěšné. Zde je však dobrá rada: chceme-li skutečný mír, snažme se poznat Svrchovaného Pána Śrī Kṛṣṇu. Vzdávejme Mu hold za Jeho velkolepé činy, o kterých se na stránkách Śrīmad-Bhāgavatamu pojednává.