Nektar oddanosti

Úplná věda bhakti-jógy

Souhrnná studie
Bhakti-rasámrta-sindhu
Šríly Rúpy Gósvámího