CC Madhya 9.30

kṛṣir bhū-vācakaḥ śabdo
ṇaś ca nirvṛti-vācakaḥ
tayor aikyaṁ paraṁ brahma
kṛṣṇa ity abhidhīyate
Překlad slovo od slova: 
kṛṣiḥ — slovní kořen kṛṣ; bhū — přitažlivou existenci; vācakaḥ — značící; śabdaḥ — slovo; ṇaḥ — slabika ṇa; ca — a; nirvṛti — duchovní radost; vācakaḥ — které vyjadřuje; tayoḥ — obou; aikyam — spojení; param — nejvyšší; brahma — Absolutní Pravda; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; iti — tak; abhidhīyate — nazývá se.
Překlad: 
„,Slovo „kṛṣ“ je rysem přitažlivosti Pánovy existence a „ṇa“ znamená duchovní blaženost. Spojením slovního kořene „kṛṣ“ s příponou „ṇa“ vznikne slovo „Kṛṣṇa“ označující Absolutní Pravdu.̀“
Význam: 

Tento verš je z Mahābhāraty (Udyoga-parva 71.4).