CC Madhya 9.17

nṛsiṁha dekhiyā tāṅre kaila nati-stuti
siddhavaṭa gelā yāhāṅ mūrti sītāpati
Překlad slovo od slova: 
nṛsiṁha dekhiyā — po zhlédnutí Božstva Pána Nṛsiṁhy; tāṅre — Jemu; kaila — učinil; nati-stuti — přednesení různých modliteb; siddhavaṭa — do Siddhavatu; gelā — šel; yāhāṅ — kde; mūrti — Božstvo; sītā-pati — Pána Śrī Rāmacandry.
Překlad: 
Při návštĕvĕ Božstva Ahovala-nṛsiṁhy Caitanya Mahāprabhu přednesl Pánu mnoho modliteb. Poté se vydal do Siddhavatu, kde vidĕl Božstvo Rāmacandry, Pána Sītādevī.
Význam: 

Siddhavat nebo také Sidhaut se nachází asi šestnáct kilometrů na východ od vesnice Kudápa. Dříve se tomuto místu říkalo jižní Váránasí. Roste tam velký banyán, podle nĕhož se místo nazývá Siddhavat. Vaṭa znamená banyán.