CC Madhya 7.48

śire vajra paḍe yadi, putra mari' yāya
tāhā sahi, tomāra viccheda sahana nā yāya
Překlad slovo od slova: 
śire — na hlavu; vajra — blesk; paḍe — padá; yadi — jestliže; putra — syn; mari' — umře a; yāya — odejde; tāhā — to; sahi — snesu; tomāra — Tebe; viccheda — odloučení; sahana — vydržet; yāya — není možné.
Překlad: 
„Když mĕ do hlavy udeří blesk nebo mi zemře syn, snesu to. Ale neštĕstí způsobené odloučením od Tebe neunesu.“