CC Madhya 6.232

āji tumi niṣkapaṭe hailā kṛṣṇāśraya
kṛṣṇa āji niṣkapaṭe tomā haila sadaya
Překlad slovo od slova: 
āji — dnes; tumi — ty; niṣkapaṭe — bez pochyb; hailā — stal ses; kṛṣṇa-āśraya — pod ochranou Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āji — dnes; niṣkapaṭe — bezvýhradnĕ; tomā — vůči tobĕ; haila — stal se; sa-daya — velice milostivý.
Překlad: 
„Ve skutečnosti jsi dnes nepochybnĕ přijal útočištĕ u Kṛṣṇových lotosových nohou a Kṛṣṇa k tobĕ začal být bezvýhradnĕ milostivý.“