CC Madhya 5.49

āsiñā parama-bhaktye namaskāra kari'
vinaya kariñā kahe kara dui yuḍi'
Překlad slovo od slova: 
āsiñā — poté, co přišel; parama-bhaktye — s velkou oddaností; namaskāra kari' — skládající poklony; vinaya kariñā — s velkou pokorou; kahe — říká; kara — ruce; dui — dvĕ; yuḍi' — spínající.
Překlad: 
Mladý brāhmaṇa k nĕmu přistoupil, s úctou se mu poklonil a potom s velkou pokorou a se sepjatýma rukama promluvil.