CC Madhya 5.31

choṭa-vipra kahe, — “yadi kanyā dite mana
gopālera āge kaha e satya-vacana"
Překlad slovo od slova: 
choṭa-vipra kahe — mladší brāhmaṇa odpovĕdĕl; yadi — jestliže; kanyā — dceru; dite — dát; mana — mysl; gopālera — Božstvem Gopāla; āge — před; kaha — řekni; e — tato; satya-vacana — pravdivá slova.
Překlad: 
Mladší brāhmaṇa odpovĕdĕl: „Jestliže ses rozhodl dát mi svoji mladou dceru, pak to řekni před Gopālovým Božstvem.“