CC Madhya 4.83

purī-gosāñi ājñā dila sakala brāhmaṇe
ā-bāla-vṛddha grāmera loka karāha bhojane
Překlad slovo od slova: 
purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; ājñā — příkaz; dila — dal; sakala brāhmaṇe — všem brāhmaṇům; ā-bāla-vṛddha — od dĕtí po starce; grāmera — z vesnice; loka — lidé; karāha — umožnĕte; bhojane — přijmout prasādam.
Překlad: 
Když byl Pán uložen k odpočinku, shromáždil Mādhavendra Purī všechny brāhmaṇy, kteří připravovali prasādam, a řekl jim: „Nyní dejte každému, od dĕtí až po starce, do sytosti najíst!“