CC Madhya 25.57

tarko 'pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ
Překlad slovo od slova: 
tarkaḥ — suché argumenty; apratiṣṭhaḥ — nejsou pevné; śrutayaḥ — Védy; vibhinnāḥ — mají různé části; na — ne; asau — to; ṛṣiḥ — velký mudrc; yasya — jehož; matam — názor; na — ne; bhinnam — oddĕlený; dharmasya — náboženských zásad; tattvam — pravda; nihitam — nachází se; guhāyām — v srdci seberealizované osoby; mahā-janaḥ — seberealizovaní předchůdci; yena — jakým způsobem; gataḥ — jednali; saḥ — to; panthāḥ — čistá a ryzí cesta.
Překlad: 
„  ,Suché argumenty k žádným závĕrům nevedou. Velká osobnost není považována za velkého mudrce, pokud se její názor neliší od ostatních. Na správnou cestu chápání náboženských zásad nelze dospĕt pouhým studiem Véd, protože jsou různorodé. Ucelená pravda ohlednĕ náboženských zásad je ukryta v srdci ryzí seberealizované osoby. Človĕk by proto mĕl, jak potvrzují śāstry, přijmout každou cestu, kterou hlásají mahājanové.̀  “
Význam: 

Tento verš vyslovil Yudhiṣṭhira Mahārāja v části Mahābhāraty zvané Vana-parva 313.117.