CC Madhya 24.211

ei ūniśa artha karilu, āge śuna āra
̀ātma'-śabde`deha' kahe, — cāri artha tāra
Překlad slovo od slova: 
ei — tĕchto; ūniśa — devatenáct; artha — významů; karilu — učinil jsem; āge — dále; śuna — poslouchej; āra — více; ātma-śabde — slovem ātma; deha — tĕlo; kahe — rozumí se; cāri artha — čtyři významy; tāra — toho.
Překlad: 
„Vysvĕtlil jsem už devatenáct různých významů. Nyní si prosím vyslechni další. Slovo ,ātmà se také vztahuje k tĕlu, a to se dá chápat čtyřmi způsoby.“
Význam: 

Čtyři druhy významů slova deha („tĕlo“) jsou (1) aupādika-brahma-deha, hmotné tĕlo považované za Brahman s označeními (viz verš 212), (2) karma-niṣṭha yājñikera karma-deha, tĕlo zamĕstnané v ritualistických obřadech podle védských nařízení (viz verš 214), (3) tapo-deha, tĕlo zamĕstnané askezí (viz verš 216) a (4) sarva-kāma-deha, tĕlo používané pro uspokojování všemožných hmotných tužeb (viz verš 218).