New version available here: vedabase.io

CC Madhya 24.149

“ātmārāmāś ca ātmārāmāś ca" kari' bāra chaya
pañca ātmārāma chaya ca-kāre lupta haya
Překlad slovo od slova: 
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca — opakování slova ātmārāmā a ca; kari' — čínící; bāra chaya — šestkrát; pañca ātmārāma — pĕt druhů ātmārāmů; chaya — šest; ca-kāre — slovem ca; lupta haya — stávají se nevyslovenými.
Překlad: 
„Ačkoliv by se slova ,ātmārāmāś cà opakovala šestkrát, pouhým přidáním slova ,cà je pĕt ,ātmārāmů̀ vymazáno.“