CC Madhya 22.67

śāstra-yukti nāhi jāne dṛḍha, śraddhāvān
̀madhyama-adhikārī' sei mahā-bhāgyavān
Překlad slovo od slova: 
śāstra-yukti — logické argumenty na základĕ zjevených písem; nāhi — ne; jāne — zná; dṛḍha — pevnĕ; śraddhāvān — mající víru; madhyama-adhikārī — oddaný druhé třídy; sei — on; mahā-bhāgyavān — nesmírnĕ požehnaný.
Překlad: 
„Ten, kdo není příliš zbĕhlý v argumentování a logice založené na zjevených písmech, ale má pevnou víru, je považován za oddaného druhé třídy. I on musí být považován za velice požehnaného.“