CC Madhya 19.96

śrutim apare smṛtim itare
bhāratam anye bhajantu bhava-bhītāḥ
aham iha nandaṁ vande
yasyālinde paraṁ brahma
Překlad slovo od slova: 
śrutim — védskou literaturu; apare — nĕkteří; smṛtim — literaturu odvozenou z Véd; itare — jiní; bhāratam — Mahābhāratu; anye — a ještĕ jiní; bhajantu — nechť uctívají; bhava-bhītāḥ — ti, kdo se bojí hmotné existence; aham — já; iha — zde; nandam — Mahārāje Nandu; vande — uctívám; yasya — jehož; alinde — na dvoře; param brahma — Nejvyšší Brahman, Absolutní Pravda.
Překlad: 
Raghupati Upādhyāya recitoval: „Ti, kdo se bojí hmotné existence, uctívají védskou literaturu. Nĕkteří uctívají smṛti, texty odvozené z Véd, a jiní uctívají Mahābhāratu. Co se mĕ týče, já uctívám Kṛṣṇova otce, Mahārāje Nandu, na jehož dvoře si hraje Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravda.“
Význam: 

Tento verš Raghupatiho Upādhyāyi byl pozdĕji zahrnut v Padyāvalī (126) Śrī Rūpy Gosvāmīho.