CC Madhya 19.132

ei-kathā śuni' mahāntera mahā-sukha haya
caitanyera kṛpā yāṅhe, tāṅhe ki vismaya?
Překlad slovo od slova: 
ei-kathā śuni' — po vyslechnutí tĕchto zpráv; mahāntera — všech oddaných; mahā-sukha — velká radost; haya — byla; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; yāṅhe — vůči nĕmuž; tāṅhe — na nĕm; ki — co; vismaya — úžasného.
Překlad: 
Když osobní společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua slyšeli o tĕchto činnostech Rūpy a Sanātany Gosvāmīch, říkali: „Co je úžasné pro toho, kdo obdržel Pánovu milost?“
Význam: 

Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī nemĕli stálé obydlí. Pod každým stromem strávili pouze jeden den a sepsali obrovské množství transcendentální literatury. A nejen to, také zpívali, tančili, hovořili o Kṛṣṇovi a vzpomínali na zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tímto způsobem vykonávali oddanou službu.

Ve Vrindávanu žijí prākṛta-sahajiyové, kteří říkají, že psát knihy, nebo se jich dokonce jen dotknout, je zakázané. Pro nĕ oddaná služba znamená být zproštĕn tĕchto činností. Kdykoliv jsou vyzváni, aby si poslechli přednes védské literatury, odmítnou se slovy: „Proč bychom se mĕli zabývat čtením nebo posloucháním transcendentální literatury? To je určeno pro začátečníky.“ Staví se do role tak pokročilých, že nepotřebují vynakládat energii na čtení, psaní a naslouchání. Čistí oddaní pod vedením Śrīly Rūpy Gosvāmīho však tuto filosofii sahajiyā zamítají. Není samozřejmĕ dobré psát literaturu pro peníze či uznání, ale psát a vydávat knihy pro osvícení lidstva je skutečná služba Pánu. To byl názor Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho, který své žáky zvláštĕ žádal, aby psali knihy. Ve skutečnosti dával přednost vydávání knih před stavbou chrámů. Chrámy se staví pro veřejnost a začínající oddané, ale posláním pokročilých a zmocnĕných oddaných je psát, vydávat a šířit knihy ve velkém. Podle Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura je šíření literatury jako hraní na velkou mṛdaṅgu. Členy této Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy proto žádáme, aby vydávali co nejvíce knih a šířili je ve velkém po celém svĕtĕ. Tímto následováním příkladu Śrīly Rūpy Gosvāmīho se lze stát oddaným rūpānugou.