CC Madhya 18.201

seita`gosāñi' tumi — sākṣāt`īśvara'
more kṛpā kara, muñi — ayogya pāmara
Překlad slovo od slova: 
seita — tato; gosāñi — Osobnost Božství; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; īśvara — Osobnost Božství; more — vůči mnĕ; kṛpā kara — buď prosím milostivý; muñi — já; ayogya pāmara — velice pokleslý a nekvalifikovaný.
Překlad: 
„A protože Ty jsi ta samá Nejvyšší Osobnost Božství, buď ke mnĕ prosím milostivý. Jsem pokleslý a nekvalifikovaný.“