CC Madhya 18.179

bhaya pāñā mleccha chāḍi' dila cāri-jana
prabhu nā dekhila nija-gaṇera bandhana
Překlad slovo od slova: 
bhaya pāñā — ze strachu; mleccha — muslimové; chāḍi' dila — propustili; cāri-jana — čtyři osoby; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhila — nevidĕl; nija-gaṇera — svých osobních společníků; bandhana — zatčení.
Překlad: 
Pāṭhānští vojáci posedlí strachem okamžitĕ své čtyři zajatce propustili, takže Śrī Caitanya Mahāprabhu nevidĕl své společníky zatčené.