CC Madhya 17.183

̀mūrkha'-loka karibeka tomāra nindana
sahite nā pārimu sei`duṣṭe'ra vacana
Překlad slovo od slova: 
mūrkha-loka — hlupáci; karibeka — budou se dopouštĕt; tomāra nindana — Tvého pomlouvání; sahite pārimu — nebudu schopen snášet; sei — ta; duṣṭera vacana — slova zlomyslných lidí.
Překlad: 
„Hlupáci Tĕ budou pomlouvat, ale já nebudu slova tĕchto zlomyslných lidí tolerovat.“
Význam: 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje, že tento brāhmaṇa – i když nepatřil k výše postavenému společenství – nebojácnĕ káral takzvané kastovní brāhmaṇy, protože se nacházel na úrovni čisté oddané služby. Jsou lidé, kterým se nelíbí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal vaiṣṇavu náležejícího k nižší kastĕ. Tito lidé nepovažují mahā-prasādam za transcendentální, a proto jsou zde popsáni jako mūrkha (hloupí) a duṣṭa (zlomyslní). Čistý oddaný má moc takovým lidem z vyšších kast oponovat a jeho odvážné výroky nelze považovat za projevy pýchy. Naopak, mĕl by být považován za přímočarého. Brāhmaṇům vyšších tříd, kteří patří k nevaiṣṇavskému společenství, takový oddaný nerad lichotí.