CC Madhya 15.110

ākṛṣṭiḥ kṛta-cetasāṁ su-manasām uccāṭanaṁ cāṁhasām
ācaṇḍālam amūka-loka-sulabho vaśyaś ca mukti-śriyaḥ
no dīkṣāṁ na ca sat-kriyāṁ na ca puraścaryāṁ manāg īkṣate
mantro 'yaṁ rasanā-spṛg eva phalati śrī-kṛṣṇa-nāmātmakaḥ
Překlad slovo od slova: 
ākṛṣṭiḥ — náklonnost; kṛta-cetasām — svatých osob; su-manasām — tĕch nejvelkorysejších; uccāṭanam — ničitel; ca — také; aṁhasām — následků hříchů; ā-caṇḍālam — dokonce i pro caṇḍāly; amūka — až na nĕmého; loka-su-labhaḥ — pro všechny snadno dosažitelné; vaśyaḥ — naprostý vládce; ca — a; mukti-śriyaḥ — bohatství osvobození; na u — ne; dīkṣām — zasvĕcení; na — ne; ca — také; sat-kriyām — zbožné činnosti; na — ne; ca — také; puraścaryām — usmĕrňující zásady před zasvĕcením; manāk — trochu; īkṣate — závisí na; mantraḥ — mantry; ayam — této; rasanā — jazyk; spṛk — dotknutí se; eva — jednoduše; phalati — přinese plody; śrī-kṛṣṇa-nāma-ātmakaḥ — skládající se ze svatého jména Pána Kṛṣṇy.
Překlad: 
„  ,Svaté jméno Pána Kṛṣṇy je přitažlivé pro mnoho velkorysých svĕtců. Ničí následky všech hříchů a je tak mocné, že až na nĕmého je pro každého snadno dostupné, včetnĕ tĕch nejnižších lidí, caṇḍālů. Svaté jméno Kṛṣṇy je vládcem bohatství osvobození a neliší se od Kṛṣṇy. Pokud človĕk jednoduše použije svůj jazyk ke zpívání svatého jména, výsledky se okamžitĕ dostaví. Zpívání svatého jména nezávisí na zasvĕcení, zbožných činnostech nebo usmĕrňujících zásadách puraścaryi dodržovaných obvykle před zasvĕcením. Svaté jméno nečeká na žádnou z tĕchto činností. Je zcela nezávislé.̀  “
Význam: 

Tento verš se nachází v Padyāvalī (29), básnické sbírce, kterou sestavil Śrīla Rūpa Gosvāmī.