CC Madhya 12.195

hena tomāra saṅge mora ekatre bhojana
nā jāni, tomāra saṅge kaiche haya mana
Překlad slovo od slova: 
hena — tak; tomāra — Tvé; saṅge — ve společnosti; mora — Moje; ekatre — společné; bhojana — jedení; jāni — nevím; tomāra saṅge — ve Tvé společnosti; kaiche — jak; haya mana — Moje mysl se zmĕní.
Překlad: 
Nityānanda Prabhu pokračoval: „Ty jsi takový monista a Já tu vedle Tebe jím! Teď nevím, jak to ovlivní Mou mysl.“
Význam: 

Saṇgāt sañjāyate kāmaḥ (Gītā 2.62). Každý rozvíjí vĕdomí podle toho, v jaké žije společnosti a s kým se sdružuje. Śrīla Nityānanda Prabhu zde uznává, že oddaný by mĕl být velice opatrný, když se sdružuje s neoddanými. Śrī Caitanyi Mahāprabhua se jednou jeden ženatý oddaný zeptal, jak má vypadat chování oddaného, a Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitĕ odpovĕdĕl:

asat-saṅga-tyāga, — ei vaiṣṇava-ācāra
̀strī-saṅgī' — eka asādhu,`kṛṣṇābhakta' āra

(Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.87)

Vaiṣṇava, oddaný, by se mĕl přestat důvĕrnĕ stýkat s neoddanými. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Upadeśāmṛtĕ (4) popsal znaky důvĕrných vztahů takto:

dadāti pratigṛhṇāti
guhyam ākhyāti pṛcchati
bhuṅkte bhojayate caiva
ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam

Slova bhuṅkte bhojayate naznačují, že bychom mĕli jíst s oddanými a pečlivĕ se vyhýbat jedení jídla od neoddaných. Oddaný by mĕl být důsledný a nepřijímat jídlo od neoddaných, zvláštĕ jídlo připravené v restauracích, hotelech či v letadlech. Śrīla Nityānanda Prabhu zde chce zdůraznit, že je třeba se vyhnout jedení ve společnosti māyāvādīch a skrytých māyāvādīch, jako jsou sahajiyā-vaiṣṇavové, kteří jsou ovlivnĕní hmotou.